นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียติ

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียติ

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน พอใจการดำเนินงานภายใต้ กทม.-กลาโหม-ภาคีเครือข่าย สั่งจัดระเบียบสายไฟ-เคเบิ้ล

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สะพาน 6 คลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร  พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคูคลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ และการปรับภูมิทัศน์ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงกลาโหม ที่บรรยายประวัติความเป็นมาของคลองที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาคูคลองเมืองเดิม ริมคลองหลอดวัดราชบพิธ และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา รวมถึงการปรับปรุงคลองสาขา โดยกลาโหมร่วมกับภาคีเครือข่าย

นายชัชชาติ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้การพัฒนาด้านคูคลองและพื้นที่โดยรอบมีความคืบหน้าเป็นอย่างดี และกรุงเทพมหานครจะทำทางเดินเท้าจากจุดเชื่อมต่อไปถึงมีนบุรี เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการประชาชนและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ขณะที่นายกฯ ได้ขอบคุณทางกรุงเทพมหานครและกลาโหม ที่เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม โดยขึ้นรถรางมาที่หลังสวนสราญรมย์ เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน พร้อมรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียฯ จากนางปนัดดา รักษาแก้ว บริษัท UCI โดยการบีบอัดตะกอนแทนการขุดลอกคูคลองแบบเก่า ซึ่งประโยชน์ที่จะนำไปใช้ นอกจากการทำให้น้ำสะอาดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาเพิ่มอัตรา การระบายน้ำในคูคลองให้สะอาดมากยิ่งขึ้น และแยกวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นดินและทราย

จากนั้น นายกฯ เดินมาที่คลองหลอดวัดราชบพิธ ร่วมกิจกรรมพัฒนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมทาสี

และก่อนเดินทางกลับ นายกฯ ยังได้สั่งการปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายเคเบิลของเอกชน เพื่อปรับภูมิทัศน์

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียติ

นายกฯ ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียติ