อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

ค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าฝุ่นวันนี้ 5เมษายน 2567 อากาศวันนี้ กทม. ฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน วัดได้ 16.8-36.3 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศดี ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ กทม. มีอากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิกรุงเทพ 34-39 องศาเซลเซียส

ค่าฝุ่นวันนี้ 5 เมษายน 2567 อากาศวันนี้ กทม. เวลา 05.00 – 07.00 น. “ค่าฝุ่น PM 2.5” ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (พีเอ็ม 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร

ตรวจวัดได้ 16.8-36.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)

ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร

  • ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดี

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  • มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

เช็กอากาศกรุงเทพและปริมณฑล อุณหภูมิวันนี้

  • อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
  • อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส
  • ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง(คาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่นPM2.5 โดยสภาพทางอุตุนิยมวิทยา)

ในช่วงวันที่ 5-13 เม.ย. 67 การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี สภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด มีโอกาสเกิดฝนตกช่วงวันที่ 10-11 เม.ย. ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัว และคาดการณ์วันนี้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ข้อมูลจุดความร้อนกรุงเทพมหานคร

จากการตรวจสอบข้อมูล จุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA ไม่พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

อุณหภูมิกรุงเทพ อากาศร้อนจัด 39 องศา ค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ คุณภาพอากาศดี

สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของ สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและขอเชิญชวนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน โดยช่วยกันปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและลดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

“5 วิธีลดฝุ่น คุณก็ทําได้”

1. หมั่นทําความสะอาดบ้านด้วยวิธีเช็ดฝุ่น
2. งดเผาขยะ งดจุดธูป
3. ปลูกต้นไม้ช่วยดูดซับมลพิษดักจับฝุ่นละออง
4. เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
5. ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดํา เกินมาตรฐาน

ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ได้ผ่านทาง