เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่คัดจนไม่จริงออก

เช็คเงื่อนไข ล่าสุด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เตรียมนำเทคโนโลยี AI ตรวจสอบคุณสมบัติในการลงทะเบียน “บัตรคนจน” รอบใหม่ คัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ คาดประชาชนได้รับสิทธิ 15 ล้านคน

อัพเดทความคืบหน้าเงื่อนไขลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” 2565 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของประชาชน ทั้งผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่มีรายได้น้อยนั้น

ล่าสุด นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังจะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อคัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ภายในปีนี้

เช็คเงื่อนไข ลงทะเบียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ในรอบนี้ จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการคัดกรองคนที่สมควรได้รับสิทธิ์ โดยระบบจะสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัญชีเงินฝากในธนาคาร ซึ่งตามเกณฑ์แล้วจะต้องมีไม่เกิน 1 แสนบาท,ที่ดิน,ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ แบบเรียลไทม์

ซึ่งการลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ในรอบใหม่นี้ จะมีคนได้รับสิทธิ์ ราว 14-15 ล้านคน คาดว่า จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอยู่ 14.6 ล้านคน โดยผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กระทบต่อรายได้ต่อคนในระดับรากหญ้า

เงื่อนไขลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • การพิจารณารายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อคน ห้ามเกินคนละ 2 แสนบาทต่อปี
 • รายได้บุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

 • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1 แสนบาท

 • การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ตินอยู่ ต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

 • การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ ไม่ใช่เพื่อการเกษตร มีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

 • ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

 • ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่า ต้องลงทะเบียนใหม่

สำหรับสิทธิเดิมที่ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ได้รับ คือ ผู้ที่รายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับวงเงินซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า 300 บาท ผู้ที่รายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท และทั้ง 2 กลุ่ม จะได้รับค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมต่อเดือน ได้แก่  ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ค่าเดินทางโดยรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท ค่ารถไฟ 500 บาท และค่ารถ บขส. 500 บาท