เริ่มแล้ว ‘Bangkok Esports 2024’ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต กทม. สู่ความเป็นเลิศ 25-26 พ.ค. นี้

วันนี้ (25 พฤษภาคม) ที่ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) สมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด Bangkok Esports 2024 การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สมบูรณ์กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ สำหรับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ให้คงความเป็นผู้นำด้านการกีฬาในระดับประเทศ เพื่อเป็นกำลังที่มีความสามารถยิ่งขึ้นของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ

กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เห็นควรส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

กรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP และภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขัน Bangkok Esports 2024 หนึ่งในการแข่งของเทศกาลกีฬากรุงเทพฯ และยังเป็นกิจกรรมปิดท้ายเทศกาลกีฬากรุงเทพฯ 2567

โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ประเภทการแข่งขันประกอบด้วย

  1. รุ่นเยาวชน เกม RoV, เกม Free Fire, เกม FC Online, เกม Street Fighter 6
  2. รุ่นทั่วไป เกม RoV, เกม Free Fire, เกม FC Online, เกม Street Fighter 6

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดนิทรรศการ ซึ่งจะมีการเปิด Open House ของสถาบันการศึกษา 2 แห่ง, นิทรรศการเกม และบอร์ดเกมจากสมาคมบอร์ดเกมแห่งประเทศไทย รวมถึงการเสวนาเชิงวิชาการ ตลอดทั้ง 2 วัน สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่เฟซบุ๊ก กีฬากรุงเทพ

เกี่ยวกับผู้เขียน

ทีมงานมาตรฐาน

กองบรรณาธิการ THE STANDARD