หน้าแรก เวิลด์นิวส์ไวร์

เวิลด์นิวส์ไวร์

Project PAI Announces Technical Progress, Catena NFT Platform is Coming Soon!

The annual PAI Day on March 14, 2021 came as usual. To thank PAI enthusiasts for their continued support, Project PAI core developers launched an AMA campaign through the community and gave millions of airdrop rewards back to PAI...

Will NFXT become next NFT super star?

The time has come to 2021. The cryptocurrency market is showing a spurt of development. The prices of BTC and ETH continue to climb to new highs. In addition, the Grayscale Fund, Tesla and other world-renowned traditional capital predators...

G+AWARDS,Five international organizations are the first to launch this Global Designer Exchange Program

Today, global architectural design is developing rapidly, and hence the problems faced by architects are also becoming more diverse and complex, which are no longer limited to the basic problems of traditional design science. Therefore, we can only have...

ข่าวล่าสุด

“ธำรงศักดิ์โพล” เผยคน Gen Z 83.2% ให้รัฐบาล “ประยุทธ์” สอบตกด้านความเจริญชาติ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2565 มีการเผยแพร่งานวิจัยส่วนบุคคลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 419 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม...