หน้าแรก เวิลด์นิวส์ไวร์

เวิลด์นิวส์ไวร์

Project PAI Announces Technical Progress, Catena NFT Platform is Coming Soon!

The annual PAI Day on March 14, 2021 came as usual. To thank PAI enthusiasts for their continued support, Project PAI core developers launched an AMA campaign through the community and gave millions of airdrop rewards back to PAI...

Will NFXT become next NFT super star?

The time has come to 2021. The cryptocurrency market is showing a spurt of development. The prices of BTC and ETH continue to climb to new highs. In addition, the Grayscale Fund, Tesla and other world-renowned traditional capital predators...

G+AWARDS,Five international organizations are the first to launch this Global Designer Exchange Program

Today, global architectural design is developing rapidly, and hence the problems faced by architects are also becoming more diverse and complex, which are no longer limited to the basic problems of traditional design science. Therefore, we can only have...

ข่าวล่าสุด

ธงชัย ชี้ ‘มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์’ ยังอยู่กับเรา – ประเทศไทยที่ยัง ‘ค้างเติ่ง’ ไปไม่ถึง ‘รัฐประชาชาติ’

0
ความหมาย - ความเข้าใจ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ในแต่ละยุคสมัย “คณะราษฎร” ก็เคยถูกนิยามให้เป็นพวกระบอบนี้ด้วย คำถามของ “เบนเนดิกท์ แอนเดอร์สัน” ปฏิรูปสยามสมัย ร.5 ดูเหมือน “Absolutist state ของยุโรป ไม่ใช่ “รัฐประชาชาติ (Nation state)” "สมบูรณาญาสิทธิราชย์" และ ”ชาติ” ในความหมายที่ไม่น่าจะหมายถึงประชาชน "รัฐราชาชาติ" หรือนี่คือสิ่งที่ยัง “ค้างเติ่ง” หลังปฏิวัติ 2475...