TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สวัสดีค่ะน้องๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เริ่มเปิดรับสมัคร TCAS67 รอบ 4 รับตรงอิสระแล้วเช่นกัน โดยเปิดรับทั้งหมด 55 สาขาวิชา 1,223 ที่นั่ง ซึ่งไม่กำหนดใช้คะแนน TGAT/TPAT A-Level

TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพTCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

TCAS67 รอบ 4 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เกณฑ์การคัดเลือก

  • รับม.6, เทียบเท่า
  • บางสาขากำหนดแผนการเรียน
  • GPAX ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
  • สอบสัมภาษณ์

กำหนดการรับสมัคร

  • รับสมัคร : 27 – 31 พฤษภาคม 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 4 มิถุนายน 2567
  • สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์  : 6 มิถุนายน 2567
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 มิถุนายน 2567
  • ยืนยันสิทธิ์ mytcas : 17 – 18 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร