ข่าวเปิดการแข่งขัน กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ – ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย” ครั้งที่ 18 ชิงถ้วยรางวัลอธิบดีกรมพลศึกษา โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ รวมถึงพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการละเล่นตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายสืบต่อไป รวมถึงใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความรัก สามัคคี ระหว่างหมู่คณะและสถาบันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยในปีนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.การแข่งขันกระบี่กระบอง แบ่งเป็น 2 อาวุธต่อสู้ ได้แก่ การแข่งขันกระบี่ และการแข่งขันดาบสองมือ

2.การแข่งขันกีฬาภูมิปัญญาไทย 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ การแข่งขันตะกร้อวงทีมชายและทีมหญิง, การแข่งขันพรมวิเศษทีมผสม, การแข่งขันวิ่งเปรี้ยวทีมผสม, การแข่งขันวิ่งผลัดสวมกระสอบทีมผสม, การแข่งขันกระโดดเชือกหมู่ทีมผสม, การแข่งขันวิ่งชิงธงทีมผสม และการแข่งขันชักเย่อทีม