“ประกันสังคม ม.40” สมัครแล้วได้สิทธิอะไรบ้าง นอกจาก “เงินเยียวยา” 5,000 บาท

ข่าวดี! สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19” ที่ถูกสั่งปิดสถานที่และสถานประกอบการชั่วคราว โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานใน “สถานบันเทิง” “ผับ” “บาร์” “คาราโอเกะ” และผู้ประกอบ “อาชีพอิสระ” มีสิทธิรับ “เงินเยียวยา” คนละ 5,000 บาท

โดย “สำนักงานประกันสังคม” จะดำเนินการโอนเงินผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรกในวันที่ 29 ธ.ค. 64

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ ตามขั้นตอนตามข่าวต่อไปนี้ วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565

นอกจาก “ผู้ประกันตนมาตรา 40” จะได้รับเงินเยียวยารอบล่าสุดแล้ว ยังจะมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากประกันสังคมด้วย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” จึงสรุปสิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับหลังเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 40 ไว้ ดังนี้

1. กรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย

– ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วัน/ปี

– การรักษาพยาบาลใช้สิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือบัตรทอง 30 บาท นั่นหมายความว่า ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะใช้สิทธิบัตรทองได้เหมือนเดิม เพียงแต่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายใน 4 เดือน ก่อนประสบอันตราย/เจ็บป่วย
– รักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป จะได้รับสิทธิวันละ 200 บาท ไม่เกิน 30 วันต่อปี

2. กรณีทุพพลภาพ หรือพิการ

– มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดได้ตั้งแต่ 500–1,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี
– หากเสียชีวิตก่อนครบ 15 ปี รับเงินค่าทำศพ 20,000 บาท

เงื่อนไขในการรับสิทธิ

– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน ภายในระยะเวลา 10 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 500 บาทต่อเดือน

– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 12 เดือน ภายในระยะเวลา 20 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 650 บาทต่อเดือน

– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 24 เดือน ภายในระยะเวลา 40 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 800 บาทต่อเดือน

– จ่ายเงินสมทบอย่างน้อย 36 เดือน ภายในระยะเวลา 60 เดือนก่อนทุพพลภาพ รับ 1,000 บาทต่อเดือน

3. กรณีชราภาพ แบบรับเงินบำเหน็จ

– ได้เงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– จะได้รับเมื่อผู้ประกันตนมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก
– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

4. กรณีชราภาพ แบบรับเงินบำนาญ

– ได้รับบำนาญรายเดือนขึ้นต่ำ 600 บาท/เดือน ตลอดจนเสียชีวิต

– กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึงหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) จะได้รับเงินบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืนทั้งหมด

– ได้รับบำนาญแล้วเสียชีวิตภายใน 60 เดือน ทายาทได้รับเงินบำเหน็จ 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

– กรณีทุพพลภาพก่อนได้รับบำนาญ จะมีสิทธิขอรับบำเหน็จพร้อมผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) คืน

เงื่อนไขการรับสิทธิ

– ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบหลักเกณฑ์ที่จะรับเงินบำนาญ (ขั้นต่ำ) หรือจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 420 เดือน (35 ปี)

– ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน หรือลาออก

– ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มได้ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน

– ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไม่เกินเดือน พฤษภาคม 2555

5. เงินสงเคราะห์บุตร

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับ “เงินสงเคราะห์บุตร” รายเดือน โดยจะได้ตั้งแต่บุตรแรกเกิด จนอายุ 6 ปีบริบูรณ์ คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบตามที่ประกันสังคมกำหนดด้วย

ประกันสังคมมาตรา 40

————————————————– —–

อ้างอิง: ประกันสังคม