กทม.ตรวจความพร้อมศูนย์ผู้ป่วยพักคอย รองรับนโยบาย 1 เขต 1 ศูนย์

กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมศูนย์ผู้ป่วยพักคอย รองรับนโยบาย 1 เขต 1 ศูนย์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ พื้นที่กลุ่มกรุงเทพกลาง เพื่อเตรียมรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ก่อนนำส่งโรงพยาบาล ดังนี้

1.ติดตามความคืบหน้าจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพญาไท ณ โรงแรมนิวยอร์คสวีท สะพานควาย เป็นอาคาร 8 ชั้น จำนวน 84 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 84 เตียง ขณะนี้อยู่ระหว่างเพิ่มเตียงตามความเหมาะสมกับสถานที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับผู้ป่วย

โดยสำนักการโยธา ได้ออกแบบแยกโซนระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นสัดส่วน รวมทั้งจัดเตรียมห้องลงทะเบียนผู้ป่วย ห้อง CCTV การสื่อสารภายในอาคารชั้นต่าง ๆ ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านระบบ INTERCOM แยกโซนผู้ป่วยหญิงและผู้ป่วยชาย จัดเตรียมสถานที่คัดแยกขยะติดเชื้อ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

โดยเบื้องต้นสำนักงานเขตพญาไทได้ประสานกับ รพ.วัดไร่ขิง เป็นผู้บริหารจัดการในระบบดูแลผู้ป่วย ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างในชุมชนพื้นที่เขตพญาไท เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้ตามเป้าหมาย

2.ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตราชเทวี พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา เป็นอาคาร 4 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง ปัจจุบันเปิดรับผู้ป่วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 64 จำนวน 31 คน เป็นผู้ป่วยชาย 18 คน ผู้ป่วยหญิง 13 คน โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้บริหารจัดการผู้ป่วย

และในวันนี้ (20 ก.ค. 64) รับผู้ป่วยเพิ่มเติมได้อีก 49 เตียง แบ่งเป็นชาย 26 เตียง หญิง 23 เตียง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อ ติดตั้งตู้อาบน้ำ ติดตั้งห้องสุขา เพื่อเพิ่มศักยภาพการรับผู้ป่วยเพิ่มเติมตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด

นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยโควิด แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตราชเทวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับชุมชนในพื้นที่แขวงทุ่งพญาไทและแขวงถนนเพชรบุรี รวม 9 ชุมชน รวมถึงจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตราชเทวีในการร่วมกันบริหารจัดการในระบบดูแลผู้ป่วยภายในศูนย์อีกด้วย

3.ตรวจความพร้อมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสัมพันธวงศ์ ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พื้นที่ชั้น 2 ของศาลาการเปรียญ บริเวณปีกซ้าย-ขวา ขนาดพื้นที่ขนาดกว้าง 6 เมตร ลึก 26 เมตร โดยใช้พื้นที่ปีกละ 30 เตียง สามารถรองรับผู้ป่วย 60 เตียง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และติดตั้งระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบริหารจัดการขยะติดเชื้อ การออกแบบการแยกโซนผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้เป็นสัดส่วน การจัดเตรียมห้องลงทะเบียนผู้ป่วย ห้อง CCTV การสื่อสารภายในอาคารชั้นต่างๆระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะเปิดเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยตกค้างในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์โดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต โดยมีเป้าหมาย 1 เขต 1 ศูนย์พักคอย ขณะนี้จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ แล้ว จำนวน 49 แห่ง อยู่ในพื้นที่เขต 47 เขต เปิดบริการแล้ว จำนวน 19 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 5,365 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.ค. 64 เวลา 16.30 น.)

สำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ภาชนะอาหาร สบู่ ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษชำระ ฯลฯ ได้ที่สำนักงานเขตซึ่งจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อทุกแห่ง