กรณ์ จาติกวณิช แนะ 5 นโยบาย สู่ GOVTECH กับอนาคคตประเทศไทย

เจาะหลักสูตร Digital Transformation for CEO#3 รับมือท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง โลกดิจิทัล “กรณ์” เผย 5 นโยบายที่จะนำพาประเทศไทย เปลี่ยนแปลงสู่ GOVTECH ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมรับโลกอนาคต จับตา Metaverse “ระบบเศรษฐกิจใหม่ในโลกจิตนาการ”

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นทั้ง “ดิจิทัล” ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งสิ่งต่างๆ รอบตัว แทรกซึมและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คน  รวมถึง กระแสการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยังคงอยู่กับเรา เข้ามาเป็นตัวเร่งพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลให้เร็วขึ้นไปอีก

ดังนั้นเพื่อไม่ให้ ประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ตกขบวนหรือถูก”ดิสรัป” สิ่งที่สำจำเป็นต้อง “ทรานส์ฟอร์ม” ตัวเองให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่จะไม่กลับไปเหมือนเดิม

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC จัดหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับ CEO#3  ได้รับเกียรติจาก “กรณ์ จาติกวณิช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย มาเป็นวิทยากร กล่าวในหัวข้อ Dare To DO : How to win with transformations?

กรณ์ จาติกวณิช แนะ 5 นโยบาย สู่ GOVTECH กับอนาคคตประเทศไทย

นายกรณ์ กล่าวว่า GOVTECH กับอนาคคตประเทศไทย  โดยประเทศไทยจะเดินต่อไปในวันข้างหน้าได้ “ต้องมีการปฏิรูปให้เป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติ ”  ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีวันเดินไปถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างแน่นอน

สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แน่นอนว่า ต้องเริ่มจาก “Mindset” หรือ ทัศนคติ ของผู้นำประเทศ รัฐบาล และระบบราชการ ที่ควรมีแนวความคิด  5  นโยบายสู่  “GOVTECH

นโยบายที่ 1เปลี่ยนระบบราชการ ให้เป็นแบบ One Click Government

นโยบายที่ 2 สังคมไร้เงินสด cashless society ลดต้นทุนทางการเงิน

นโยบายที่ 3 การปฏิรูปหรือปรับโครงสร้างระบบราชการ

นโยบายที่ 4 เชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data และ Open Government

นโยบายที่ 5 การผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้เกิด ด้วยโครงสร้าง ภาษีเงินทุน

กรณ์ จาติกวณิช แนะ 5 นโยบาย สู่ GOVTECH กับอนาคคตประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ให้จับตาเทรนด์เทคโนโลยีในอนาคตที่จะมาดิสรัปหลายธุรกิจ โดยเฉพาะ เศรษฐกิจแห่งจินตนาการ หรือ “ระบบเศรษฐกิจใหม่ในโลกจิตนาการ”  อย่าง Metaverse ที่เป็นโลกคู่ขนานกับโลกความเป็นจริง ที่จะทำให้เราสามารถขายสินค้าและบริการได้แบบไร้ขีดจำกัด

กรณ์ จาติกวณิช แนะ 5 นโยบาย สู่ GOVTECH กับอนาคคตประเทศไทย

“การปฎิรูปประเทศสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ต้องกำหนดเป็นวาระของทุกคนให้ได้  และต้องเริ่มมาจากระดับบนคือ รัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด ต้องเริ่มปฏิรูประบบราชการให้ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในทุกมิติ เพื่อให้เอกชนเข้ามาเชื่อมต่อในส่วนที่ทำได้เท่าที่จำเป็น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในโลกยุคใหม่ ในขณะที่ประชาชน ถือว่าพร้อมอยู่ที่ว่าระบบนั้นประชาชนได้ประโยชน์จริงและใช้ง่าย ซึ่ง แอพฯเป๋าตัง นับว่า เป็นตัวอย่างของความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ”