การเมือง – นายกฯตรวจโครงการพัฒนาคูคลอง‘เกาะรัตนโกสินทร์ฯ’ สั่งจัดระเบียบสายไฟ-เคเบิ้ล

การเมือง – นายกฯตรวจโครงการพัฒนาคูคลอง‘เกาะรัตนโกสินทร์ฯ’ สั่งจัดระเบียบสายไฟ-เคเบิ้ล

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 10.16 น.

นายกฯตรวจติดตามโครงการพัฒนาคูคลอง‘เกาะรัตนโกสินทร์ฯ’เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกิจกรรมทาสีสะพาน พอใจการดำเนินงานภายใต้‘กทม.-กลาโหม-ภาคีเครือข่าย’ สั่งจัดระเบียบสายไฟ-เคเบิ้ล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ก.ค.67 ที่บริเวณสะพาน 6 คลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรี รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคูคลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ และการปรับภูมิทัศน์ จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร และปลัดกระทรวงกลาโหม ที่บรรยายประวัติความเป็นมาของคลองที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาคูคลองเมืองเดิม ริมคลองหลอดวัดราชพิธ และริมคลองหลอดวัดราชนัดดา พร้อมการปรับปรุงคลองสาขา โดยกลาโหมร่วมกับภาคีเครือข่าย

นายชัชชาติ กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้การพัฒนาด้านคูคลองและพื้นที่โดยรอบมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีและกรุงเทพมหานครจะทำทางเดินเท้าจากจุดเชื่อมต่อไป เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการประชาชนและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ขณะที่นายกฯได้ขอบคุณทางกรุงเทพมหานครและกลาโหม ที่เป็นหน่วยหลักในการดำเนินการ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองคูเมืองเดิม และขึ้นรถรางจากบริเวณสะพาน 6 หลังกระทรวงกลาโหมไปยังบริเวณสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์ เพื่อเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน โดยรับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน จากนางปนัดดา รักษาแก้ว บริษัท UCI โดย การบีบอัดตะกอนแทนการขุดลอกคูคลองแบบเก่า ซึ่งประโยชน์ที่จะนำไปใช้ นอกจากการทำให้น้ำสะอาดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายประหยัดเวลาเพิ่มอัตรา การระบายน้ำในคูคลองให้สะอาดมากยิ่งขึ้น และแยกวัสดุที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เช่นดินและทราย

ก่อนที่เวลา 09.20 น. นายกรัฐมนตรี เดินจากสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์ ไปยังบริเวณคลองหลอดวัดราชบพิธ ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณริมคลองหลอดวัดราชพิธ ร่วมกิจกรรมทาสี บริเวณสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์

ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการปลัดกรุงเทพมหานคร ถึงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลของเอกชน เพื่อปรับภูมิทัศน์