‘ชวน’ตรวจความพร้อม สถานที่ฉีดวัคซีน ‘คนสภาฯ’ 22 – 25 พฤษภาคม เตรียมพร้อมเปิดสภาฯ

21 พฤษภาคม 2564

39

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ นัดฉีดวัคซีน ส.ส. ข้าราชการ พนักงาน และสื่อ ประจำรัฐสภา 22 – 25 พฤษภาคม นี้หวังสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เตรียมรับเปิดสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น B1 โซนกลาง อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตรวจความพร้อมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐสภา กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2564 ให้กับ ส.ส. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรในวงงานรัฐสภา สื่อมวลชน และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุมสภา และต้องเข้ามาภายในอาคารรัฐสภา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับทุกคนก่อนจะมีการเปิดประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2564

162159739250

สำหรับการฉีดวัคซีน เป็นการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขของรัฐสภาเพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทั้งนี้ นายชวน มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาฯ  ในวันที่ 27 พฤษภาคม เพื่อพิจารณา 2 พระราชกำหนดที่สำคัญ คือ   พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 และ  พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พ.ศ. 2564 ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

และได้นัดประชุม วันที่ 31 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถุนายน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.