“ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ 35 กีฬานักเรียน กทม. เปิดสนามชิงชัย 22 ชนิดกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและทักษะการใช้ชีวิต

“ช้างน้อยเกมส์” ครั้งที่ 35 กีฬานักเรียน กทม. เปิดสนามชิงชัย 22 ชนิดกีฬา ส่งเสริมสุขภาพและทักษะการใช้ชีวิต

(18 มิ.ย. 67) นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 35 “ช้างน้อยเกมส์” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก โดย นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขันกีฬา คณะผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานจากภาคเอกชน ร่วมพิธีเปิดงาน

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทุกระดับตั้งแต่ในวัยเด็กเล็กจนถึงวัยสูงอายุ เพราะการแข่งขันกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง เป็นการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ซึ่งกีฬาฝึกให้เยาวชนมีจิตใจอดทน เข้มแข็ง กล้าหาญ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่ดี การที่ทำให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจด้านกีฬาจะทำให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรักในหมู่เพื่อน เกิดการทำงานเป็นทีมเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีความสมานฉันท์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต อยู่ในระเบียบวินัย ซึ่งเด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสามารถ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ด้วยเทคนิคของการกีฬา เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดี สามารถสร้างประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 35 “ช้างน้อยเกมส์” ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รักษาระเบียบวินัย มารยาท และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุด เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ต่อไป

สำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนักกีฬาจากทุกสำนักงานเขตเข้าร่วมการแข่งขัน ใน 22 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอลชาย บาสเกตบอลหญิง แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิง ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง มวยไทยสมัครเล่น วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง วอลเลย์บอลชายหาด หมากรุกไทย/หมากฮอสไทย หมากล้อม คอร์ฟบอล วู้ดบอล ว่ายน้ำ และกระโดดเชือก อีกทั้งมี 1 กีฬาสาธิต ได้แก่ สแต็ค

ทั้งนี้ การแข่งขันในระดับสำนักงานเขต และระดับกลุ่มสำนักงานเขต จัดการแข่งขันระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2567 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาในกรุงเทพมหานคร กำหนดพิธีปิดการแข่งขันฯ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานจากภาคเอกชนต่าง ๆ
——————————– (พัทธนันท์…สปส. รายงาน)