ธปท.”อัตราแลกเปลี่ยน”กลาง 30.884 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.122 บาท/ดอลลาร์)

22 มีนาคม 2564
| โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

28

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (19 มี.ค. 64)อยู่ที่ระดับ 30.884 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (18 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 30.762 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.122 บาท/ดอลลาร์)