ธปท.”อัตราแลกเปลี่ยน”กลาง 37.1824 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0268 บาท/ยูโร)

22 มีนาคม 2564
| โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

30

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (19 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 37.1824 บาท/ยูโร

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (18 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 37.1556 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0268 บาท/ยูโร)