‘บขส.’ จัดรับฟังความเห็นเอกชน พัฒนาที่ดิน ‘แยกไฟฉาย-ชลบุรี-ปิ่นเกล้า-เอกมัย’ – The Bangkok Insight

บขส.จัดรับฟังความเห็นภาคเอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาที่ดิน 4 แปลง แยกไฟฉาย-ชลบุรี-ปิ่นเกล้า-เอกมัย

วันนี้ (11 ม.ค.) ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธีเปิดการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชน ลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 4 แปลง ประกอบด้วย

  1. ที่ดินบริเวณแยกไฟฉาย
  2. ที่ดินบริเวณสถานีเดินรถชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  3. ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า)
  4. ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย)

บขส.

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากนักลงทุนภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้อง MAGIC 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ดร.สัญลักข์ กล่าวว่า บขส.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน จึงได้มีการจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับ ไปประกอบการพิจารณาขั้นตอนการคัดเลือกเอกชน จัดทำรูปแบบ และเงื่อนไขการลงทุน เพื่อตอบสนองแรงจูงใจจากนักลงทุน

ประกอบกับการเดินหน้าพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของ บขส. สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการบริษัท ที่ให้ บขส. หารายได้เพิ่มขึ้น ทดแทนรายได้ค่าโดยสารที่หายไป

บขส.

หลังรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนแล้ว บขส. จะประกาศข้อกำหนด และเงื่อนไขการบริหารโครงการพัฒนาพื้นที่ (TOR) เพื่อเชิญชวนให้เอกชน เสนอแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณแยกไฟฉาย ซึ่งมีขนาด 3 ไร่เศษ และสถานีเดินรถชลบุรี จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 5 ไร่เศษ ภายในเดือนมีนาคมนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 0-2537-8331, 0-2936-2895

ส่วนพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) พื้นที่ 15 ไร่ และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) พื้นที่ 7 ไร่เศษ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการนำเสนอค่าตอบแทน และการลงทุนในอนาคต

บขส.

บขส. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากสถานีขนส่งทั้ง 2 แห่ง ยังเปิดให้บริการเดินรถอยู่ และในอนาคต อาจย้ายจุดจอดรถตู้จากสถานีขนส่งฯ (สายใต้) ปิ่นเกล้า ไปรวมที่สถานีขนส่งฯ (สายใต้) บรมราชชนนี

ขณะที่สถานีเอกมัย มีแผนปรับเปลี่ยนจุดจอดเช่นเดียวกัน โดยจะมีการย้ายรถโดยสารออกทั้งหมดไปให้บริการ ณ สถานที่เหมาะสม ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจาหารือ เพื่อให้ได้ข้อสรุป คาดว่าผลศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2566 จากนั้นเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) บขส. และ กระทรวงคมนาคมเห็นชอบก่อนออกทีโออาร์ปี 2567 และเปิดประมูลตามขั้นตอนต่อไป

บขส.

ทั้งนี้ บขส. ประเมินว่า ในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยเปิดให้เอกชนลงทุนเช่าพื้นที่ ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด บขส. จะได้รับค่าตอบแทนค่าเช่า และค่าธรรมเนียม ในพื้นที่ 3 แห่ง รวมประมาณ 1,094 ล้านบาท แบ่งเป็น พื้นที่สามแยกไฟฉาย 190 ล้านบาท พื้นที่สถานีเดินรถชลบุรี 364 ล้านบาท และสถานีฯ ปิ่นเกล้า 540 ล้านบาท ส่วนที่ดินเอกมัย อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้ข้อสรุปต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม