ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมรพ.สนาม CI Plus กลุ่มกรุงเทพกลาง ในพื้นที่เขตราชเทวี


ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันนี้ (19 ส.ค.) เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี จิตอาสารามาธิบดี ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมให้ข้อมูล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี

ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน พบว่า จำนวนผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 4,000-5,000 คน ต่อวัน ส่งผลให้โรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ในกลุ่มสีเหลืองและสีแดงเข้ารักษาตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงทำให้เกิดปัญหาโรงพยาบาลไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงได้ยกระดับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) ให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) โดยมีเป้าหมายกลุ่มเขตละ 1 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเหลือง ที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้รับการรักษาจนหายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวได้มากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องเอกซเรย์ปอด เพื่อช่วยในการประเมินอาการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ทำให้การรักษาผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรืออาการไม่รุนแรงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) กลุ่มกรุงเทพกลาง ใช้พื้นที่อาคาร 4 ชั้น ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง แบ่งเป็น ผู้ป่วยชาย 83 เตียง ผู้ป่วยหญิง 87 เตียง โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีจิตอาสารามาธิบดี ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ที่ได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วย ตลอดจนทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หรือให้ออกซิเจน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง จากข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64 มีจำนวนผู้ป่วยที่ครองเตียง 91 ราย เตียงคงเหลือ 79 เตียง ผู้ป่วยที่หายกลับบ้านได้แล้ว 213 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยสะสม 302 ราย

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต จำนวน 7 แห่ง ดังนี้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ – ศูนย์สร้างสุขทุกวัยจตุจักร เขตจตุจักร รองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง กลุ่มกรุงเทพกลาง – วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เขตราชเทวี รองรับผู้ป่วยได้ 170 เตียง กลุ่มกรุงเทพใต้ – วัดสุทธิวราราม เขตสาทร รองรับผู้ป่วยได้ 70 เตียง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก – มี 2 แห่ง 1. ร้านจงกั๋วเหยียน เขตลาดกระบัง รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง และ 2. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี รองรับผู้ป่วยได้ 200 เตียง กลุ่มกรุงธนเหนือ – วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย รองรับผู้ป่วยได้ 80 เตียง กลุ่มกรุงธนใต้ – ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางแค เขตบางแค รองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง รวมจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 990 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 64)