“พีระพันธุ์” ซัด “นักเล่นเกม” โหน วาระ8ปี นายกฯประยุทธ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

“พีระพันธุ์” บอก วาระ8ปีนายกฯ จบที่ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ ปมจำกัด8ปี ไม่ใช่คุณสมบัตินายกฯ ซัด พวกนักเล่นเกม โหนประเด็นเพื่อประโยชน์ตัวเอง พร้อมประเมินประชุมรัฐสภา15สิงหา ส่อล่ม เหตุมีคนส่งสัญญาณ ชี้ขัดจริยธรรมร้ายแรง

          นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็น ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ว่า ตามหลักรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่ เรื่องวาระ 8 ปีของนายกฯ มีเกณฑ์กำหนดไว้ แต่ปัญหาคือ ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่กำหนดวันเริ่มต้นนับหนึ่งของ 8ปีไว้ว่าให้เริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เมื่อใด  จึงทำให้ประเด็นกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของนักเล่นเกมที่จะตีความมาตรา 158 วรรคสี่ให้เป็นไปอย่างที่ตนคิดเพื่อประโยชน์ของตนเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชน  

 

          นายพีระพันธ์ ระบุด้วยว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ดังนั้น โดยหลักการ คณะรัฐมนตรีชุด คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 แล้ว แต่รัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 264  บัญญัติ ให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560  จึงทำให้ ครม.ชุด คสช. เป็น ครม.ต่อไป และ พล.อ.ประยุทธ์  เป็นนายกฯ ต่อไปเช่นกัน และตามความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 264 นั้น คณะรัฐมนตรีชุด คสช. เปลี่ยนสภาพมาเป็น ครม.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 แล้ว แต่จะเริ่มนับ 8 ปี จากวันที่ 24 สิงหาคม 2557 หรือจากวันที่ 6 เมษายน 2560 เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

        “ประชาชนเคยให้ความหวังกับการเลือกตั้งปี 2562 สุดท้ายทั้งพรรคหลักพรรครองแปรสภาพเป็นนักกีฬามาเล่นเกม หัวหน้าทีมก็มีความสุขกับการสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและการยกยอปอปั้นจากบรรดาคนรอบข้าง คิดว่าการเมืองมีเพียงแค่ “เงิน” กับ “อำนาจ” แต่ที่เลวร้ายที่สุดคือการใช้บ้านเมืองเป็นสนามเล่นเกม โดยมีประชาชนเป็นผู้รับเคราะห์ เรื่องเหล่านี้กำลังกินลึกเข้าไปในหัวใจของประชาชน ผมเชื่อว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะร่วมกันให้บทเรียนสั่งสอนครั้งใหญ่ครับ สำหรับผม เรื่องนี้เป็นเพราะความไม่ชัดเจนของการเขียนรัฐธรรมนูญ สุดท้ายจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญ” นายพีระพันธุ์ ระบุ 

   

       นายพีระพันธุ์ ระบุด้วยว่า ประเด็น  8 ปี ตามมาตรา 158 วรรคสี่ เป็นเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติการเป็นนายกฯ ทั้งนี้เงื่อนไขของที่มมานายกฯ นั้นกำหนดไว้ในมาตรา 159 ซึ่ง เป็นคนละเรื่องกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรา 158 วรรคสี่  และเมื่อมีบทเฉพาะกาล มาตรา 264 บัญญัติไว้ ทำให้ ครม. ชุด คสช. ถูกยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าว  ที่สำคัญรัฐธรรมนูญ 2560 ก็ไม่ได้เขียนไว้ว่า การนับระยะเวลา 8 ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 นั้นให้เริ่มนับจากการได้รับเลือกจากรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2560 หรือให้นับจากเมื่อใด ทุกคำตอบจึงอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

            นายพีระพันธุ์ ยังระบุถึงการประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 15 สิงหาคม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ…. วาระสองต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าการประชุมจะล่มอีก 

 

          “เท่าที่ทราบมีคำสั่งมาเรียบร้อยแล้วว่าให้บรรดา ส.ส. และ ส.ว. นักเล่นเกมในอาณัติ ไปลงชื่อแล้วให้กลับบ้านได้ เพื่อใช้หลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นเครื่องมือหาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เป็นการครอบงำการปฏิบัติหน้าที่ของ ส.ส. และ ส.ว. ในอาณัติ และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. และ ส.ว. ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และเป็นการผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรง” นายพีระพันธุ์ ระบุ