อัพเดท กทม. พุ่งสูงสุด ยอดติดเชื้อโควิด 19 วันนี้แรงขึ้นไม่ลด เช็คยอดวัคซีน

21 เมษายน 2564

7,518

เช็คอัพเดท กทม. พุ่งสูงสุด ยอดติดเชื้อโควิด 19 วันนี้แรงขึ้นไม่ลด เช็คยอดวัคซีน

เมื่อเวลา 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์โควิด 19 ประจำวัน 21 เมษายน 2564 หรือ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ปรากฎว่า กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 365 ราย ยอดรวมสะสม 4,330 ราย

161898261825

ผลการดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 14,614 โด๊ส ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 167,625 โด๊ส

กทม. ไขข้อสงสัย COVID-19

ถาม : มีหน่วยรถพระราชทานตรวจโควิด-19 ที่ไหนบ้าง

ตอบ : หน่วยรถพระราชทานจะให้บริการ ณ เขตพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

โดยท่านติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 หรือ Facebook ไทยรู้สู้โควิด-19

ข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

161898366411