เช็คพิกัด ‘ศูนย์พักคอย’ ในกทม. ผ่านแอปฯ NOSTRA Map

19 สิงหาคม 2564

17

‘NOSTRA’ อัปเดตข้อมูลตำแหน่ง ‘ศูนย์พักคอย’ เพื่อส่งต่อ หรือ Community Isolation รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว กทม. ตรวจสอบตำแหน่ง ค้นหาตำแหน่งศูนย์พักคอยฯ ที่เหมาะสมหรือใกล้ที่สุด

ขณะนี้ สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังอยู่ในสภาวะวิกฤตที่ทุกฝ่ายต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ จากสถิติการติดเชื้อรายวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังรอความช่วยเหลือและการรักษาที่เหมาะสมในหลายพื้นที่

นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยฯ หลายรายที่ไม่สามารถทำการกักตัวในที่พักอาศัยหรือรักษาตัวที่บ้านแบบ การแยกตัวอยู่บ้าน ได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากอาศัยร่วมกับครอบครัวขนาดใหญ่มีสมาชิกจำนวนมาก ทำให้การกักตัวเป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงแพร่เชื้อให้ครอบครัวในที่สุด

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้จัดตั้ง ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ หรือ การแยกชุมชน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่า ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างเหมาะสม

162937545775

จากสถานการณ์ข้างต้นนี้ ของเรา เล็งเห็นความสำคัญของการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวสู่ประชาชนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือให้กว้างขวางมากที่สุด จึงได้นำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบการให้บริการบนแอปฯ แผนที่ดิจิทัล แผนที่ของเรา ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งได้ง่าย สะดวก ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งผ่านบริการออนไลน์ในช่องทาง เว็บแอปพลิเคชัน และ มือถือ แอปพลิเคชัน คลิกที่นี่

ทั้งนี้ กทม.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งครอบคลุม 6 กลุ่มเขตพื้นที่ สำหรับการแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน มีการคัดกรองอาการและดูแลเบื้องต้น รอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขบริหารจัดการผู้ป่วย รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายความมั่นคง ร่วมดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

162937545633

นอสตร้า ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังสนุบสนันสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้มากที่สุด โดยนำข้อมูลมาแสดงผ่านแอปฯ นอสตร้า ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุดฉีดวัคซีนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โดยกรุงเทพมหานคร การแสดงข้อมูลพิกัดห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจโควิด-19 (โรคซาร์ส-CoV), แผนที่จุดตรวจโควิดเชิงรุก ด้วย การทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว โดย สปสช. สปคม. และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เป็นต้น ท้ายที่สุดนี้ นอสตร้าขอส่งกำลังใจถึงผู้ปฎิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ด้วยความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นนี้ย่อมสามารถเดินหน้าประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

162937545652

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nostramap.com หรือ โทร. +662-266-9940