The Big Challenge for Business โลกแบ่งขั้ว ธุรกิจพลิกเกม”

กรุงเทพธุรกิจ เปิดเวที “Geopolitics : The Big Challenge for Business โลกแบ่งขั้ว ธุรกิจพลิกเกม”

ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 12.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ในวันที่โลกต้องเผชิญความท้าทาย จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาคธุรกิจจะเดินหมากอย่างไร?

ฟังปาฐกถาพิเศษ โลกแบ่งขั้ว กับธุรกิจไทยปี 2566 จาก

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

พร้อมร่วมแบ่งปันมุมมอง และทิศทางการรับมือกับสถานการณ์โลก จากผู้คร่ำหวอดในทุกแวดวง อาทิ

  • ความท้าทายเศรษฐกิจ การค้าไทยท่ามกลางโลกแบ่งขั้ว

โดย….

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  • อนาคต…ทิศทางโลกขัดแย้ง

โดย….

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านเศรษฐกิจ และตลาดการเงินSCB EIC

  • เอกชนพลิกเกมรับมือโลกขัดแย้ง

โดย….

ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ นายกสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/geopolitics

หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 338 3000 กด 1

————————