ขยะติดเชื้อโควิด-19 ในกทม.พุ่ง! กรุงเทพธนาคมวางแผนเก็บเผาทุกวัน

0
13

ขยะติดเชื้อโควิด-19 ใน กทม.พุ่ง! กรุงเทพธนาคมวางแผนเก็บเผาทุกวัน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน นายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ลงพื้นที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอน ซึ่งเป็นโรงพยาบาล (รพ.) สนาม (เอราวัณ1) ในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อติดตามภารกิจการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สนาม ซึ่ง กทม.ได้จัดขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

นายเกรียงพลเปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เดินทางไปตรวจติดตามการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่ รพ.เอราวัณ 1 และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ปัจจุบัน กทม.ได้จัดเป็นจุดรองรับผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นจุดที่มีขยะติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการจัดเก็บตามมาตรฐานเช่นเดียวกับขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความสำคัญในการรับมือโรคระบาดในทุกๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

“โดยหลังจากหารือกับผู้บริหาร รพ.เอราวัณ 1 ทราบว่า หลังจากที่เปิดให้บริการมา 1 สัปดาห์ ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง มีปริมาณขยะอยู่ที่วันละประมาณ 100 กิโลกรัม และในส่วนของ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นจุดรับผู้ป่วยโควิด-19 มาตั้งแต่ช่วงการระบาดครั้งแรก ขณะนี้พบว่าปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 500 เตียง เต็มความจุแล้ว และโรงพยาบาลเตรียมขยายเตียงรองรับเพิ่มอีก 500 เตียง จะรวมเป็นจุดรองรับผู้ป่วย 1,000 เตียง” นายเกรียงพลกล่าว

นายเกรียงพลกล่าวว่า บริษัทได้ปรับแผนการเข้าจัดเก็บขยะโควิด-19 โดยดำเนินการจัดเก็บทุกวัน และปรับเปลี่ยนขนาดรถเก็บขนให้สามารถรองรับให้เพียงพอในการเข้าเก็บขนได้ในครั้งเดียวในแต่ละจุด โดยได้เพิ่มรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มอีก 5 สาย จากเดิมที่มีรถเก็บขน 30 สาย ที่ใช้สำหรับการเก็บขนขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วไปรวมกว่า 5,000 แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในจำนวนนี้มีสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อโควิด-19 กว่า 200 แห่ง โดยสายรถที่เพิ่มขึ้นจะแยกการจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะ รวมทั้งมีพนักงานประจำรถที่ได้ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้ว

“และจากสถานการณ์การระบาดในระลอกเดือนเมษายนนี้ ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ให้นโยบายการปรับลำดับสถานพยาบาลที่เข้าเก็บขนในแต่ละสาย โดยให้ความสำคัญกับขยะติดเชื้อโควิด-19 ก่อนขยะติดเชื้อทั่วไป และเน้นที่ รพ.สนาม ของ กทม.เป็นลำดับแรก เนื่องจากมีปริมาณขยะจากผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยขยะติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุด ที่จัดเก็บจาก รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมแล้ว 7,220 กิโลกรัม รพ.ราชพิพัฒน์ 1,059 กิโลกรัม รพ.เอราวัณ 1 จำนวน 100 กิโลกรัม โดยยังคงเป้าหมายเดิมคือ จะต้องไม่มีขยะโควิด-19 ตกค้างโดยเด็ดขาด และนำเข้ากำจัดทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันต่อวัน” นายเกรียงพลกล่าว

นายเกรียงพลกล่าวว่า ขณะนี้ กทม.เปิด รพ.สนาม เอราวัณ 2 ที่สนามบางกอกอารีนา หนองจอก ซึ่งบริษัทได้มีการประสานเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโรงแรมที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลของ กทม.ในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรูปแบบฮอสปิเทล (Hospitel) ขณะนี้ในกรุงเทพฯ มีฮอสปิเทลที่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้ว 5 แห่ง และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง โดยบริษัทได้มีการประสานข้อมูลกับสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“คาดการณ์ว่าภายในปี 2564 จากสถานการณ์โควิด-19 จะส่งผลให้มีขยะติดเชื้อที่บริษัทจัดเก็บในแต่ละวันเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 60-70 ตันต่อวัน จากที่ขยะติดเชื้อทั่วไปที่จัดเก็บ 50-60 ตันต่อวัน ซึ่งเตาเผาของบริษัทยังสามารถรองรับได้ และไม่กระทบต่อการจัดเก็บขยะติดเชื้ออื่นๆ จากสถานพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ” นายเกรียงพลกล่าว และว่า นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีรวมประมาณ 100 คน โดยได้ประสานขอจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่ กทม.ได้จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องด่านหน้าได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมแล้ว