เช็กเลยที่นี่! 6 จุดตรวจโควิดฟรี 21 มิ.ย. สยามรัฐ

กรุงเทพมหานคร แจ้งออกหน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 มิ.ย.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ที่เขตวังทองหลาง บริเวณวัดสามัคคีธรรม

กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ที่เขตบางซื่อ บริเวณวัดสร้อยทอง

กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ที่เขตมีนบุรี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ที่เขตสาทร บริเวณม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ที่เขตทวีวัฒนา บริเวณวัดโกมุทพุทธรังสี

กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ที่เขตบางขุนเทียน บริเวณวัดกำแพง

สำหรับเอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้:
– บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
– ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละจุด ได้ที่ Facebook แฟนเพจ ของสำนักงานเขตพื้นที่ที่ให้บริการ